Σύμβουλος Καθηγητής

5ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ

5ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΚΑΣ

5ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΒΙΖΟΥ

5ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ

5ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗ

4ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

4ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΔΕΣΗΣ

4ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

4ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΝΟΣ

4ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3ετεις 2022 ΑΕΜ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ

3ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

3ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΚΑΣ

3ετεις 2022 ΑΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗ

2ετεις 2022Σύμβουλος Καρκάνης Α. Αν. καθ. ΑΕΜ

2ετεις 2022 -Σύμβουλος Βλόντζος Γ. Αν. καθ. ΑΕΜ

2ετεις 2022 συμβουλος Πετούμενου Δ. Επικ. καθηγΑΕΜ

2ετεις 2022 – Σύμβουλος Κατσούλας Ν. Καθηγ.ΑΕΜ

2ετεις 2022 -Σύμβουλος Βαγγέλας Επικ. καθ.ΑΕΜ

1ετεις 2022 – Σύμβουλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. καθηγητής –

1ετεις 2022 – Σύμβουλος ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ Π. Επικ. καθηγ. –

1ετεις 2022 – Σύμβουλος Επικ.καθ. ΝΤΑΛΛΗ –

1ετεις 2022 – συμβουλος Επικ. καθ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ –