Γραμματέας Προπτυχιακών Σπουδών

Τόλια Αθηνά

Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, Γραμματέας Τμήματος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου N. Ιωνία Βόλος 384 46

Τηλ: 24210 93155- 93014

Email: atolia -at- uth.gr