Πρακτική Άσκηση

Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Ημερομηνία/Ώρα _Τρίτη 26 Φεβρουαρίου/10:30_Τοποθεσία: Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονίας

 «Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.»

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για συμμετοχή στην αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το Ακαδ. Έτος 2019 – 2020

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για συμμετοχή στην αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το Ακαδ. Έτος 2018 – 2019

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για συμμετοχή στην αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το Ακαδ. Έτος 2017 – 2018

Παρουσίαση πρακτικής άσκησης τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος