Μεταπτυχιακές

ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Φυτιατρική και Περιβάλλον»

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δεν δέχονται πλέον φοιτητές)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο:

«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Ιστότοπος: http://agrograd.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας»

Ιστότοπος: http://pms.autom.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής  στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών»  (σε αδράνεια)

  • Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες
  • Σύγχρονη Φυτοπροστασία
  • Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ιστότοπος: http://www.postagr.agr.uth.gr/