Μεταπτυχιακές

ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Φυτιατρική και Περιβάλλον»

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δεν δέχονται πλέον φοιτητές)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο:

«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Ιστότοπος: http://agrograd.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας»

Ιστότοπος: http://pms.autom.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής  στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών»  (σε αδράνεια)

  • Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες
  • Σύγχρονη Φυτοπροστασία
  • Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ιστότοπος: http://www.postagr.agr.uth.gr/