Μεταπτυχιακές

ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Host-microbe interactions” 2022-3

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Host-microbe interactions”.
To ΠΜΣ είναι αγγλόφωνο και αποτελεί το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικώς εξειδικευμένο στις συμβιωτικές σχέσεις μικροοργανισμών με φυτά και ζώα αλλά και μικροοργανισμών μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://hosmic.uth.gr
Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (https://hosmic.uth.gr/registration/) και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 4/9/2022.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών”

Ανακοίνωση υποτροφίας

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2022-2023

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»

Εσωτερικός κανονισμός

Προκήρυξη-Ανακοίνωση

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 έως Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη 2022-2023

«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»

ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β


ΝΕΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://www.prd.uth.gr/m_smecce

Η τρέχουσα προκήρυξη στο σύνδεσμο https://upload.users.uth.gr/files/PROK_VIDIPAKO_21-22_XE_B.pdf

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων
Κανονισμός σπουδών

Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (τηλ. 24210-74173, e-mail: vidipako@uth.gr).


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Φυτιατρική και Περιβάλλον” 

Πατήστε για να επισκεφτείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2022-2023

Δήλωση τρόπου και μέσου εξέτασης για το εαρινό εξάμηνο 2020

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Πίνακας αναθέσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής”

Οδηγός Εγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινό Εξάμηνο Σπουδών Ακαδ. Έτος 2019-2020

Περιγράμματα Μαθημάτων Κατεύθυνση Ι

Περιγράμματα Μαθημάτων Κατεύθυνση ΙΙ

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δεν δέχονται πλέον φοιτητές)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο:

“Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος”

Οδηγός Εγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ιστότοπος: http://agrograd.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας”

Ιστότοπος: http://pms.autom.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής  στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών”  (σε αδράνεια)

  • Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες
  • Σύγχρονη Φυτοπροστασία
  • Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ιστότοπος: http://www.postagr.agr.uth.gr/