Μεταπτυχιακές

ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκήρυξη
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική προκήρυξη στον σύνδεσμο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο vidipako@uth.gr): Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://www.prd.uth.gr/m_smecce/  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ.: 24210-74173 e-mail: vidipako@uth.gr).

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Host-microbe interactions” 2022-3

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Host-microbe interactions”.
To ΠΜΣ είναι αγγλόφωνο και αποτελεί το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικώς εξειδικευμένο στις συμβιωτικές σχέσεις μικροοργανισμών με φυτά και ζώα αλλά και μικροοργανισμών μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://hosmic.uth.gr
Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (https://hosmic.uth.gr/registration/) και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 4/9/2022.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών”

Ανακοίνωση υποτροφίας

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2022-2023

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»

Εσωτερικός κανονισμός

 

Προκήρυξη-Ανακοίνωση

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 έως Παρασκευή 08 Σεπτεμρίου 2023 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη 2023-2024

«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»

ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β


ΝΕΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://www.prd.uth.gr/m_smecce

Η τρέχουσα προκήρυξη στο σύνδεσμο https://upload.users.uth.gr/files/PROK_VIDIPAKO_21-22_XE_B.pdf

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων
Κανονισμός σπουδών

Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (τηλ. 24210-74173, e-mail: vidipako@uth.gr).


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Φυτιατρική και Περιβάλλον” 

Πατήστε για να επισκεφτείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας