Μεταπτυχιακές

ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Φυτιατρική και Περιβάλλον»

Δήλωση τρόπου και μέσου εξέτασης για το εαρινό εξάμηνο 2020

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Πίνακας αναθέσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Ανακοίνωση υποτροφίας

Προκήρυξη για εισαγωγή στο εαρινό εξάμηνο στο ΠΜΣ

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»

Οδηγός Εγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινό Εξάμηνο Σπουδών Ακαδ. Έτος 2019-2020

Περιγράμματα Μαθημάτων Κατεύθυνση Ι

Περιγράμματα Μαθημάτων Κατεύθυνση ΙΙ

Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Κανονισμός του ΠΜΣ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αφίσα Προκήρυξης για εισαγωγή στο ΠΜΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δεν δέχονται πλέον φοιτητές)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο:

«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Οδηγός Εγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ιστότοπος: http://agrograd.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας»

Ιστότοπος: http://pms.autom.agr.uth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής  στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών»  (σε αδράνεια)

  • Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες
  • Σύγχρονη Φυτοπροστασία
  • Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ιστότοπος: http://www.postagr.agr.uth.gr/