Διοίκηση

Πρόεδρος

Τσιρόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής (Χημεία, Ανάλυση και προσδιορισμός οργανικών ουσιών)

Τηλ. 24210-93193