ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Τμήματος από 1η Νοεμβρίου 2023 έως και 15 Νοεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στο email: gagr@uth.gr

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του πτυχίου
  3. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με «τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που είναι στην κατοχή μου».

Πατήστε εδώ για κατεβάσετε την αίτηση