ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΙΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ¨ΑΓΓΛΙΚΑ Ι¨ ΚΑΙ ¨ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ¨ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-10-202

ΕΚ ΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

κας ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ