Ανακοίνωση για επιπλέον ημερομηνία παρουσίασης πτυχιακών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση για επιπλέον ημερομηνία παρουσίασης πτυχιακών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών Οκτωβρίου 2023

Λόγω των ειδικών συνθηκών ανακοινώνεται η δυνατότητα μίας επιπλέον ημερομηνίας παρουσίασης των Πτυχιακών Εργασιών από τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας (g-agr@uth.gr) την πτυχιακή τους εργασία μαζί με την έγγραφη συναίνεση του/της Επιβλέποντος Καθηγητή/τριας μέχρι την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00, ώστε να διαβιβαστεί στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που έχει οριστεί για τον καθένα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Πτυχιακών Εργασιών θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (διά ζώσης), το οποίο θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ήδη ολοκληρώθηκε η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών των τελειόφοιτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4η Οκτωβρίου 2023 και την Πέμπτη 5η Οκτωβρίου 2023 και σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σχετικό πρόγραμμα.

Εκ της Γραμματείας