ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αγαπητές νέες φοιτήτριες, Αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής
και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σας συγχαίρουμε
για την επιτυχία σας.

Η εγγραφή στο Τμήμα μας, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ολοκλήρωσης των
παρακάτω βημάτων:

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή
Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία
Βήμα 3ο: Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού φοιτητή

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023, της ειδικής
κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και όποια άλλης κατηγορίας
εισακτέων (προσθέσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) στο Τμήμα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με Δελτίου Τύπου, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr
Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα
Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr
Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής δεν απαιτείται υποβολή
δικαιολογητικών.

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία

Μετά το πέρας της περιόδου ηλεκτρονικής εγγραφής και αφού το Υπουργείο
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) αποστείλει στις

Γραμματείες των Τμημάτων τον κατάλογο των εγγεγραμμένων φοιτητών, (που
προέβησαν σε ηλεκτρονική εγγραφή), καθίσταται υποχρεωτική η κατάθεση ή/και
αποστολή δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ταυτοπροσωπίας.
Η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί
η εγγραφή σας και να σας χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης για τις Ιδρυματικές
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας.
Καλείστε ως εισακτέοι πρωτοετείς φοιτητές να καταθέσετε ή και να αποστείλετε στη
Γραμματεία του Τμήματος, ταχυδρομικά (συστημένα και παράδοση οίκοι) ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς, από την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 τα επιπλέον δικαιολογητικά:
1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική εγγραφή σας.
2. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου ή του αποδεικτικού του σχολείου
αποφοίτησης.
3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Εκτυπωμένη την υπεύθυνη Δήλωση για την Ξένη Γλώσσα που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Γερμανικά)
6. Εκτυπωμένη τη δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Ταχυδρομική Διεύθυνση Αποστολής:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής
Και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Γραμματεία Τμήματος
Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας
Τ.Κ. 38446

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί
υπηρεσιακά.

Για την κατηγορία των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από
σοβαρές παθήσεις ισχύουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Βήμα 3ο: Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού φοιτητή

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφή σας, θα λάβετε με sms στο κινητό τηλέφωνο
που έχετε δηλώσει το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» που θα
χρησιμοποιείτε στο εξής για την πρόσβαση στον ιδρυματικό σας λογαριασμό, για
την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και στις υπόλοιπες διαδικτυακές
εφαρμογές της ηλεκτρονικής γραμματείας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Πιστοποιητικά Σπουδών
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής με την ταυτοποίηση, της ενεργοποίησης του
ακαδημαϊκού λογαριασμού και της ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού e-mail, οι
πρωτοετείς φοιτητές μπορούν είτε μέσω του Φοιτητολογίου (Ηλεκτρονική
Γραμματεία) είτε μέσω αποστολής e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος να
αιτηθούν τη χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών και πιστοποιητικό σπουδών για
στρατολογική χρήση. Η Γραμματεία του Τμήματος την αποστέλλει στο ιδρυματικό
e-mail του φοιτητή ή μπορεί να την παραλάβει αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία.
Μετεγγραφές
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται μέσω του
ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές
μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος
για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά στο
email: g-agr@uth.gr, είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα (2421093155, 93151, 93161)
καθημερινά από 11.00 έως 13.00.

 

Καλή Ακαδημαϊκή χρονιά