Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών Ιούλιος 2023

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών από τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12η Ιουλίου 2023 και την Πέμπτη 13η Ιουλίου 2023.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας (g-agr@uth.gr) την πτυχιακή τους εργασία μαζί με την έγγραφη συναίνεση του/της Επιβλέποντος Καθηγητή/τριας μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 24:00, ώστε να διαβιβαστεί στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που έχει οριστεί για τον καθένα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Πτυχιακών Εργασιών θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (διά ζώσης), το οποίο θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εκ της Γραμματείας