ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος , Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβάλλοντος) διοργανώνει στο πλαίσιο της Δράσης 6, Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με θέμα: Υδάτινοι πόροι και κλιματική αλλαγή. Η ημερίδα είναι ανοικτή, και απευθύνεται σε παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιστήμονες, και γενικότερα στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για σχετικά θέματα. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων”, και υλοποιείται από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια” (Συντονιστής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΓΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  

ΩΡΕΣ: 13:00-16:00 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Κεντρικό Αμφιθέατρο, Ισόγειο, Ανατολική Πτέρυγα

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Ημερίδας