8η ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (21-24/02/2023)

Στη Λάρισα στις 21-24 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
Βασικό θέμα του συνεδρίου θα είναι η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και η εφαρμογή της σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.
Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διαθέσει για τις πρώτες τρεις ημέρες του συνεδρίου (21, 22 & 23/02) δύο λεωφορεία για τη μετακίνηση των Φοιτητών και του Προσωπικού του Τμήματος.
Οι ώρες τις μετακίνησης (αναχώρηση και επιστροφή) θα ανακοινωθούν.