Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος εταίρος στο έργο ORION

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του έργου με τίτλο «Χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια, “ORION”, με Επιστημονικά Υπεύθυνο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα.

 

Το έργο ORION έχει διάρκεια 18 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2021. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής ένωσης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β’ – 2021 Α’ Κύκλος» N 786483, με Κωδικό Έργου Τ12ΕΡΑ5-00073.

 

Το έργο ORION συντονίζεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Θωμά Μπαρτζάνα ενώ συμμετέχουν ακόμη τρείς φορείς, δύο εταίροι από το Ισραήλ (Institute of Agricultural Eng. A.R.O, Volcani Center, και Triangle Research and Development Center) που ειδικεύονται σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα θερμοκήπια και η εταιρεία κατασκευής οργανικών φωτοβολταϊκών ASCA από τη Γερμανία.

 

Επισυνάπτεται ειδική έκδοση Δελτίου Τύπου του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου περιγράφονται αναλυτικά το Ερευνητικό Πρόγραμμα και η εξέλιξης υλοποίησης των δράσεων του έργου.

 

Συνημμένα:

1-Ειδική έκδοση δελτίου τύπου ORION

 

Συνοδευτικό Υλικό της ειδικής έκδοσης:

2-Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου

3-Newsletter Μάιος

4-Newsletter Οκτώβριος

5-Poster ORION

 

Για περισσότερα παρακολουθήστε τις ιστοσελίδες του έργου

https://www.eranet-orion.com/

https://www.facebook.com/OrionGreenhouse