Συμμετοχή σε Webinar – [Network] Data Envelopment Analysis

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου θα διοργανωθεί διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τη χρήση της Data Envelopment Analysis (DEA). Η συγκεκριμένη ανάλυση αποσκοπεί στην αριστοποίηση χρήσης εισροών και στην αύξηση της αποδοτικότητας των εμπλεκόμενων μονάδων απόφασης. Το σεμινάριο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου του Bristol, για την διάδοση χρήσιμων εφαρμογών και πληροφορίων που αφορούν την παραπάνω έρευνα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το webinar μέσω MS Teams, πατώντας εδώ.