ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Τμήματος από 1η Νοεμβρίου 2022 έως και 15 Νοεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στο email: g-agr@uth.gr

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του πτυχίου
  3. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με « τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που είναι στην κατοχή μου».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση