ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και όρισε τους/τις Υπευθύνους διαχείρισης κρουσμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2131/τ.Β΄/30-04-2022) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.uth.gr/news/diaheirisi-pithana-upoptoy-i-epibebaiomenoy-kroysmatos-covid-19

Για το Τμήμα μας έχουν οριστεί Υπεύθυνοι για την Oρθή και Eνιαία Eφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου Περιστατικού Covid-19 οι κ.κ. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, nikopap@uth.gr και Λεβίζου Ευθυμία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, elevizou@uth.gr.

Σύμφωνα με οδηγίες της Συνέλευσης του Τμήματος σε περίπτωση νόσησης λόγω Covid19 οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνουν μέσω email την παραπάνω Επιτροπή (κ. Παπαδόπουλο ή κα Λεβίζου) και κάθε Διδάσκοντα/ουσα των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να δικαιολογήσουν την απουσία τους λόγω νόσησης.

Κατά την επάνοδό τους στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος τη Βεβαίωση θετικού αποτελέσματος και αρνητικού αποτελέσματος (PCR ή Rapid Antigen Test) καθώς και τα μαθήματα με τις ακριβείς ημερομηνίες στα οποία επιθυμούν να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους, ώστε να εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος