Πρώτο μάθημα Φυσική & Αγρομετεωρολογία

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσική & Αγρομετεωρολογία» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/9/2022 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στις 2 μ.μ. Παρακαλούμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/ριες να ελέγξουν το ιδρυματικό τους email για περισσότερες πληροφορίες.