Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών Οκτωβρίου 2022

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών από τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3η Οκτωβρίου 2022 και την Τρίτη 4η  Οκτωβρίου 2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας (g-agr@uth.gr) την πτυχιακή τους εργασία μαζί με την έγγραφη συναίνεση του/της Επιβλέποντος Καθηγητή/τριας μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 24:00, ώστε να διαβιβαστεί στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που έχει οριστεί για τον καθένα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Πτυχιακών Εργασιών θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (διά ζώσης), το οποίο θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εκ της Γραμματείας