ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων – Χειμ. Εξ. 2022-2023

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία” για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.