Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2022

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών από τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας (g-agr@uth.gr) την πτυχιακή τους εργασία μαζί με την έγγραφη συναίνεση του/της Επιβλέποντος Καθηγητή/τριας μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00, ώστε να διαβιβαστεί στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που έχει οριστεί για τον καθένα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Πτυχιακών Εργασιών θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εκ της Γραμματείας