«Πρόσκληση για επίσκεψη στο Πιλοτικό Θερμοκηπιακό Πάρκο του ΠΘ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημέρα ανοιχτής επίσκεψης για το κοινό – OPEN DAY

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ημέρα ανοιχτής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Πιλοτικού Θερμοκηπιακού Πάρκου του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο και προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το θερμοκηπιακό πάρκο τη Δευτέρα
23 Μαΐου 2022, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00
.

 

Βρείτε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εδώ

Διεύθυνση: Παλαιά Εθνική Οδός Βόλου – Λάρισας

Οδηγίες (Χάρτες Google): https://g.page/Agroktima-UTH_Farm?share

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δράσεων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων Organic PLUS (Η2020), PestNu (H2020), PreciMed (PRIMA), ORION
(Solar-Era.Net), FoodOASIS (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ), Alga4Fuel&Aqua (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ), CasH (Ελλάδα-Γερμανία-ΕΣΠΑ) και άλλων, που υλοποιούνται στο Πιλοτικό Θερμοκηπιακό Πάρκο, όπου έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια σύγχρονες, υψηλής τεχνολογικής στάθμης θερμοκηπιακές μονάδες.

Επιπλέον, στόχος της εκδήλωσης είναι η δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων φορέων, τόσο για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας όσο και για τη συζήτηση αναγκών περαιτέρω έρευνας.

 

Το έργο Organic-PLUS (Η2020) έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης αμφισβητούμενων εισροών στη βιολογική αλλά και στη συμβατική γεωργία.

Το έργο PestNu (H2020) έχει στόχο τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία μέσω της αξιοποίησης αγρο-οικολογικών πρακτικών και τεχνολογιών ψηφιακής και έξυπνης γεωργίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργων για το ΠΘ:

Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : nkatsoul@uth.gr