Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Host-microbe interactions” 2022-3

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Host-microbe interactions”.
To ΠΜΣ είναι αγγλόφωνο και αποτελεί το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικώς εξειδικευμένο στις συμβιωτικές σχέσεις μικροοργανισμών με φυτά και ζώα αλλά και μικροοργανισμών μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://hosmic.uth.gr
Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (https://hosmic.uth.gr/registration/) και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 4/9/2022.