Πρόγραμμα μαθημάτων για το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας

Παραλιακό συγκρότημα – Κτίριο Δελμούζου

Δευτερα : Γερμανικά ΙV,  αιθουσα E’ , ώρα 18.00 -21.00

Τρίτη : Γερμανικά ΙΙ, αιθουσα Ι’, ώρα  12.00-15.00

Τρίτη : Γερμανικά για ακαδημ. σκοπούς , αιθουσα Ι’, ώρα  09.00-12.00