ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος  Γερμανικά Ι θα πραγματοποιηθεί   την Παρασκευή 22. Οκτωβρίου, ώρα 09.15 στην αίθουσα Ι’  (παραλιακό συγκρότημα – κτίριο Δελμούζου).

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΙΙΙ

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος  Γερμανικά ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 22. Οκτωβρίου, ώρα 12.15 στην αίθουσα Ε’ (παραλιακό συγκρότημα – κτίριο Δελμούζου).

 

Για κάθε διευκρίνιση/ πληροφορία οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στην ηλ Δ/νση : evpap@uth.gr

 

                  Η Διδάσκουσα

Ευαγγελία Παπαδημητρίου   ΕΕΠ Γερμανικής ΠΘ