ΙΤΑΛΙΚΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Για την εξεταστική Σεπτεμβρίου, και για όλα τα επίπεδα ΙΤΑΛΙΚΩΝ, οι εξετάσεις θα γίνουν με υποβολή εργασίας στο eclass, μέχρι 30 Αυγούστου (ώρα 23:55).

Με εκτίμηση,

Ελ. Ευδωρίδου

Dr Elissavet EVDORIDOU

Foreign Language Center

University of Thessaly

………………….

Tel +30.24210.74353

email:  elev@uth.gr