ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που πρόκειται να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως την Τρίτη  27/7/2021 στο email της Γραμματείας  g-agr@uth.gr τις βεβαιώσεις:

  1. Κατάθεσης πτυχιακής εργασίας στη βιβλιοθήκη
  2. Κατάθεσης μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη

(ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι της βιβλιοθήκης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μέρος της ανακοίνωσης σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής η οποία υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp

Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής τεκμηρίων και προστίμων
Όσοι επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής τεκμηρίων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. για απόκτηση πτυχίου) μπορείτε να το ζητήσετε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας διαλέγοντας τη σχετική επιλογή στο θέμα του μηνύματος. Σε περίπτωση που έχετε οφειλές από πρόστιμα καθυστερημένης επιστροφής, φθαρμένων ή κατεστραμμένων τεκμηρίων θα ενημερωθείτε για τον τρόπο διευθέτησης από το προσωπικό που θα απαντήσει στο μήνυμα σας. Το ίδιο θα γίνει και για τις περιπτώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφούν βιβλία ή άλλο δανεισμένο υλικό.

Κατάθεση πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών-διδακτορικών διατριβών
Η υποβολή στη ΒΚΠ των πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών διατριβών και των διδακτορικών διατριβών, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εντύπου αντιγράφου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

1. Μετατροπή της εργασίας-διατριβής σε μορφή pdf από το φοιτητή (για τη μετατροπή σε pdf υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης σε μορφή pdf μέσα από το περιβάλλον λογισμικών κειμενογράφου όπως π.χ. το word).

2. Αποστολή του αρχείου pdf ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr – στο σχετικό e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο), ενώ για να γίνει αποδεκτό το αρχείο pdf (και να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής) δεν θα πρέπει να είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτό θα γίνει από τη Βιβλιοθήκη ως μέρος της διαδικασίας τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση που το αρχείο της εργασίας-διατριβής είναι σχετικά μεγάλο (πάνω από λίγα Megabytes) μπορείτε να το υποβάλετε με τους εξής τρόπους:

α) μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων του ΠΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δείτε εδώ: https://it.uth.gr/services/antallagi-arheion-meso-toy-uploadusersuthgr ή
β) μέσω δωρεάν εξωτερικής υπηρεσίας (π.χ. WeTransfer)
Οι βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών-διατριβών (όπως και αυτές μη οφειλής δανεισμένου υλικού) που απαιτούνται για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου), θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά (είτε στους ίδιους τους φοιτητές, είτε στις αντίστοιχες γραμματείες).
Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr