Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στον μάθημα της Γερμανικής γλώσσας

Η γραπτή εξέταση για την «Γερμανική Γλώσσα» θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε – CLASS  (Ασκήσεις)  ως εξής :

Γερμανικά IV : Παρασκευή 11 Ιουνίου,  ώρα 10.00.-11.00

Γερμανικά ΙΙ: Παρασκευή 11 Ιουνίου,  ώρα 12.00-13.00

Σχετικό υλικό  για την ύλη του κάθε μαθήματος έχει αvαρτηθεί  στην E – class.

Για την εξέταση είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης κάμερας και μικροφώνου.

Για  διευκρινίσεις, οι φοιτητές/ φοιτήτριες των τμημάτων μπορούν  να επικοινωνούν μαζί μου μέσω της ηλ Δ/νσης:  evpap@uth.gr

Η Διδάσκουσα

Ευαγγελία  Παπαδημητρίου