Απονομή τίτλου «Senior Editor»στον Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα από τον Εκδοτικό οίκο ακαδημαϊκών εκδόσεων Elsevier

Ιδιαίτερη τιμή  να υπηρετεί την ερευνητική κοινότητα στο περιοδικό Biosystems Engineering του Elsevier ως Senior Editor ο Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

https://www.journals.elsevier.com/biosystems-engineering/editorial-board?fbclid=IwAR2x7wVC9WRnxjKzSsz1u6NE3wgUNCBewn0sGcHc_Ymd0SDjUvHZ3phKvoo