Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στη Βιοτεχνολογία – Μοριακή Βιολογία

Οι εξετάσεις του μαθήματος Βιοτεχνολογία – Μοριακή Βιολογία

(AGR_U_117) για τους επι πτυχίο φοιτητές θα πραγματοποιηθούν με το MS-Teams για την ημέρα και την ώρα παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Μαδέσης Παναγιώτης