Παρουσίαση πτυχιακών διατριβών

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Διατριβών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας (g-agr@uth.gr) την πτυχιακή τους εργασία μαζί με την έγγραφη συναίνεση του/της Επιβλέποντος Καθηγητή/τριας μέχρι την  Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, ώστε να διαβιβαστεί στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που έχει οριστεί για τον καθένα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Πτυχιακών Διατριβών θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εκ της Γραμματείας