ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8 Φεβρουάριου 2021

Διοργανώνεται διαδικτυακό Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των  θερμοκηπιακών καλλιεργειών(CasH)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΔΓΕ- 0893).

‣ Ημερομηνία: 8 Φεβρουαρίου 2021

‣ Ώρα: 09:45 CET (09:45-Γερμανια, 10:45-Ελλάδα)

‣ Διάρκεια: 3 ώρες

‣ Host software: Microsoft Teams

‣ Registration deadline: 02/02/2021

‣ Registration form:  https://forms.gle/t56DTtHiCog4tmmN9

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα