Τρόποι επικοινωνίας με την γραμματεία του τμήματος

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

θα γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (g-agr@uth.gr)

και μόνο για επείγουσες περιπτώσεις

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11.00-13.00