Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Αγγλικά ΙΙΙ και Αγγλικά Ι

1) Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ θα διεξάγεται εξ αποστάσεως κάθε Παρασκευή 8.00 -11.00 .

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 9 /10/2020

Οι διδασκαλίες θα διεξάγονται στο MS teams στην ομάδα: 201_ΠΠΣ04.ΞΓΝ0103_ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟ

και ο κωδικός σας για να συνδεθείτε στην ομάδα είναι: xvp915e

Στο e-class του μαθήματος θα βρίσκετε το υλικό και το περιεχόμενο του μαθήματος.

 

2) Το  μάθημα Αγγλικά Ι θα διεξάγεται εξ αποστάσεως κάθε Τετάρτη  9.00 – 12.00.

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 14/10/2020

Οι διδασκαλίες θα διεξάγονται στο MS teams στην ομάδα: 201_ΠΠΣ04.ΞΓΝ0101_ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΜΕ ΒΑΘΜΟ

και ο κωδικός σας για να συνδεθείτε στην ομάδα είναι uj46fmt

Στο e-class του μαθήματος θα βρίσκετε το υλικό και το περιεχόμενο του μαθήματος.

Καλή αρχή!

Η διδάσκουσα,

Αναστασία Γκαϊνταρτζή