Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στο μάθημα «Ανθοκομία»

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα της Ανθοκομίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος στις 10/9/2020 οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω e-class, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν άμεσα ότι το όνομά τους βρίσκεται στη σχετική λίστα. Αν το όνομά τους δεν αναγράφεται  παρακαλούνται να υποβάλουν άμεσα σχετικό αίτημα.

 

Ο διδάσκων