Βεβαίωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που χρειάζονται Βεβαίωση συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως εξέταση μαθήματος, να απευθύνονται εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον Εξεταστή/στρια, για την εύρυθμη διεκπεραίωσή της.

 

Εκ της Γραμματείας