ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου (στην αρ. 237/3-8-2020 συνεδρίασή της)  στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 η εξέταση όλων των μαθημάτων και των εργαστηρίων θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως μεθόδους, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Στο Πρόγραμμα Εξετάσεων δίπλα σε κάθε μάθημα φαίνεται η πλατφόρμα εξέτασης και ο τρόπος εξέτασης.

Όσοι φοιτητές αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής.

Στον σύνδεσμο https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos αναρτώνται διαρκώς επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

 

 

Με εντολή Προέδρου

Από τη Γραμματεία

 

Βόλος 7 Αυγούστου 2020