Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που χρειάζονται Βεβαίωση συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως εξέταση μαθήματος, να απευθύνονται εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον Εξεταστή/στρια, για την εύρυθμη διεκπεραίωσή της.

Εκ της Γραμματείας