Ενέργειες φοιτητών για συμμετοχή στην εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020

Ενέργειες Φοιτητών για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

Οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και του Πανεπιστημίου

 

 • Να διαβάσουν προσεκτικά τα αναφερόμενα στο αρχείο ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (βρίσκεται ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ), και ιδιαίτερα την ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ώστε να είναι έγκαιρα ενημερωμένοι για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξετάσεων που υποστηρίζονται σε επίπεδο ιδρύματος.

 

 • Να φροντίσουν να έχουν ελέγξει και να έχουν διαθέσιμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και να έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους, στις εξετάσεις από απόσταση, όπως:
  • να έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα των εξετάσεων
  • να έχουν το κατάλληλο Η/Υ (π.χ. σταθερό ή φορητό)
  • στην περίπτωση που η εξέταση απαιτεί τηλεδιάσκεψη να έχουν στη κατοχή τους και να έχουν ελέγξει πριν την εξέταση για τη σωστή λειτουργία τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, tablet, smartphone κλπ.)
  • να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό τους email
  • να έχουν κάνει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eClass και να έχουν ελέγξει αν έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο αντίστοιχο μάθημα (αφορά την περίπτωση που η εξέταση θα γίνει μέσω του eClass)
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση εδώ πριν από την έναρξη της εξεταστικής (Για την υποβολή της απαιτείται να έχετε κάνει μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 στο https://delos365.grnet.gr/), με την οποία θα δηλώνεται ότι:

– έλαβαν γνώση για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν σε αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 • η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού τους λογαριασμού
 • οι εργασίες/γραπτά που θα υποβάλλουν εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τους ίδιους, ενώ στην περίπτωση εξετάσεων που περιλαμβάνει υποβολή εργασιών θα αναφέρουν πλήρως όλες τις πηγές στις οποίες ανέτρεξαν για την εκπόνηση τους
 • συναινούν στον έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin
 • αποδέχονται τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση
 • Στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση εδώ  όπου θα δηλώνουν (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο και σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

Τέλος οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν :

 1. Δοκιμαστική εξέταση με MS-Forms (Για συμμετοχή απαιτείται να έχετε κάνει μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 στο https://delos365.grnet.gr/)
 2. Δοκιμαστική εξέταση με EClass

Επίσης στην πρώτη οθόνη πληκτρολογήστε το email που έχετε στο ΠΘ, με τη μορφή: Όνομα Χρήστη@ο365.uth.gr

(πχ  stud1@ο365.uth.gr όπως στο παρακάτω παράδειγμα)

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε για σύνδεση σε μαθήματα εξ αποστάσεως ή για συμμετοχή σε εξετάσεις εξ αποστάσεως στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο teledu@uth.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανακοίνωση  «Διεξαγωγή Εξετάσεων εξ Αποστάσεως» μπορεί να αναθεωρείται καθώς εξελίσσεται η δράση. Παρακαλούμε να την επισκέπτεστε μέσω του συνδέσμου  https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos για να ενημερώνεστε.