Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2019-2020

Αγαπητοί Φοιτητές,

στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  (email  και Ανακοίνωση  17/3/2020) για την εφαρμογή της θεσμοθετημένης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ώστε να κατοχυρωθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Η διεξαγωγή των μαθημάτων με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται μέσω της χρήσης της πλατφόρμας MS-TEAMS. Για να ετοιμάσετε την συσκευή (pc, tablet, mobile phone) από την οποία θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi .
  2. Ο κωδικός εισόδου στην ηλεκτρονική αίθουσα μαθήματος που πραγματοποιείται με την Πλατφόρμα MS-TEAMS κοινοποιείται με δύο τρόπους.
  •   Ανακοίνωση του κωδικού στο eclass του μαθήματος
  •   Αναγραφή του κωδικού στο όνομα της τάξης στην eΓραμματεία ώστε οι φοιτητές να το βλέπουν όταν μπαίνουν και βλέπουν την δήλωσή τους.

 

  1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος (ημέρα και ώρα) παραμένει ως έχει (σύμφωνα με το ήδη υπάρχον εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων).
  2. Λεπτομέρειες για την πορεία και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται μέσω e-class από τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος.
  3. Για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα συναντήσετε παρακαλούμε στείλτε mail στο teledu@uth.gr.
  4. Να παρακολουθείτε ανελλιπώς τις ενημερώσεις στις σελίδες του Πανεπιστημίου και του Τμήματος καθώς και τα προσωπικά σας email (με προέκταση @uth.gr).

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής  Νικόλαος Τσιρόπουλος