ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, συνιστάται η μείωση των συναλλαγών με φυσική παρουσία των φοιτητών και όλων όσων ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου αναστέλλονται μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στη Γραμματεία.

Παρακαλούμε να προτιμάται η τηλεφωνική ( 242109 3155, 3151, 3161) ή ηλεκτρονική επικοινωνία (g-agr@uth.gr) των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε συναλλαγή ή πληροφορίες.

Με εντολή Προέδρου

 

Από τη Γραμματεία

 

Βόλος 13 Μαρτίου 2020