Αιτήσεις για ορκωμοσία από 3/2/2020 έως 26/2/2020

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, να προσέλθουν στη Γραμματεία από 3/2 έως 26/2/2020 και ώρα 11.00-13.00 για να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φοιτητική ταυτότητα ( ΠΑΣΟ)
  • Βιβλιάριο υγείας (εάν έχετε λάβει)
  • Βεβαίωση μη χρέωσης βιβλίων απ’ τη Βιβλιοθήκη.
  • Δήλωση των μαθημάτων επιλογής, που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου (εφόσον υπερβαίνουν τον κανονικό αριθμό).

 

                                                               Βόλος  29 /1/  2020

                                                               Από τη Γραμματεία