Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20 θα γίνουν ηλεκτρονικά από

3-2-2020 έως 24-2-2020.

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του ΙΟΥΝΙΟΥ και του Σεπτεμβρίου 2020.

Τα μαθήματα που δηλώνονται είναι μόνο του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου, τρέχοντος ή παλαιοτέρου εξαμήνου.

Οι φοιτητές πέραν του 10ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 16 μαθήματα όλων των εξαμήνων (χειμερινά – εαρινά)

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

1 ΕΤΟΣ: 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   ΚΑΙ 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ΕΤΟΣ: 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 6 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 ΕΤΟΣ: 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ 8 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

4 ΕΤΟΣ: 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ 8 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

5 ΕΤΟΣ: 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 11 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

(AΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)