Υλικό πολυμέσων εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών

Επίσκεψη των φοιτητών του τμήματος στις εγκαταστάσεις του Gardenia Growers Group στην Αγριά

5η διεθνής συνάντηση του προγράμματος ENSURE που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο

Θερινό σχολείο που πραγματοποιήθηκε στο Geisenheim της Γερμανίας το Σεπτέμβριο του 2019, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΠΘ με το γερμανικό Πανεπιστήμιο Hochschule Geisenheim University για το πρόγραμμα ZuGAbe

Επισκόπηση στις εγκαταστάσεις του τμήματος στο Βελεστίνο και συγκεκριμένα στα θερμοκήπια και τα πειράματα που γίνονται εκεί