Πρόγραμμα μαθημάτων για τη Γερμανική γλώσσα εαρινού εξαμήνου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II: Παρασκευή, ώρα 11.00 αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV: Παρασκευή, ώρα 13.15 αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ώρα 15.30, αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

Β. Παλασάκη

Τηλ. 6981670861

Email: vpalasak@uth.gr