Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών – Φεβρουάριος 2020

Οι παρουσιάσεις των Πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2020 στην   αίθουσα   Ι3.

Ο χρόνος παρουσίασης κάθε Πτυχιακής εργασίας θα είναι 20 λεπτά.

Για να συμμετέχουν στην ημερίδα παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν το τελικό κείμενο της Πτυχιακής εργασίας

( με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα καθηγητή)

στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερίδα σε τρία αντίτυπα για να αποσταλούν στην τριμελή εξεταστική επιτροπή (έως 10 Φεβρουαρίου 2020).

Το τελικό διορθωμένο αντίτυπο για την βιβλιοθήκη θα πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία από τον Επιβλέποντα Καθηγητή με τη Βαθμολογία δύο ημέρες το αργότερο μετά την παρουσίαση της πτυχιακής (δέσιμο όπως θερμοκόλληση όχι σπιράλ) και σε ηλεκτρονική μορφή.

                                                

Από τη Γραμματεία