ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα μαθήματα γαλλικής γλώσσας για Πανεπιστημιακούς σκοπούς που πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από την κ. Κάκαρη, ΕΕΠ Γαλλικής, αναβάλλονται λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν είναι ενταγμένοι σε τμήματα και έχουν δηλώσει το μάθημα να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (κινητό, μειλ), προκειμένου να ενημερωθούν, αφενός, για την αναπλήρωσή τους και, αφετέρου, για την εκπόνηση των εργασιών που έχουν ήδη ανατεθεί.

Η διδάσκουσα

Αδαμαντία Κάκαρη (dikakari@yahoo.gr, τηλ.: 6973270524, viber/what’s up).