ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία δήλωσαν στην αίτησή τους και επιπλέον για την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  1. Την ηλεκτρονική εγγραφή
  2. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου ή του αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
  3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση για ποια Ξένη Γλώσσα θα παρακολουθήσουν ( Αγγλικά ή Γαλλικά  ή Ιταλικά ή Γερμανικά)

μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019.

( Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών της εγγραφής- ταυτοπροσωπίας θα γίνεται  9.00-13.00 καθημερινά.