Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Τμήματος

Από 1η Νοεμβρίου 2019 έως και 15 Νοεμβρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του πτυχίου
  3. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας

Κατεβάστε την αίτηση