Αναπλήρωση μαθήματος Γερμανικής γλώσσας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ)

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ.

 Το μάθημα Γερμανικών δε θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 29 Νοέμβρη  2019 σε κανένα από τα τρία επίπεδα. Θα αναπληρωθεί όμως Τετάρτη 23 Οκτώβρη 2019 ως εξής:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I: ώρα 11.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ: ώρα 13.00 και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ώρα 15.00. Και στα τρία επίπεδα η παρακολούθηση θα γίνει στην  αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

Β. Παλασάκη

Τηλ. 6981670861

Email: vpalasak@uth.gr