Τελετή Ορκωμοσίας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου